O mnie

W 1994r zaraz po ukończeniu studiów na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (obecnie PUM) rozpoczęła się moja kariera medyczna. Dzięki dobrej znajomości języka francuskiego otrzymałem propozycję wyjazdu do Nantes we Francji na stypendium medyczne. Wyjazd był dwuetapowy. W pierwszym roku poprzedzony był szkołą językową prowadzoną przez profesorów języka francuskiego Uniwersytetu w Nantes. Nauczyli nas rozumienia zawiłości językowych oraz zabawy językiem francuskim. Wiedza ta przydała się kiedy trafiliśmy do szpitali w następnym roku. Miałem zaszczyt odbyć staż w CHU de Nantes – Hôpital Nord Laennec. Był to czas kiedy w Polsce funkcjonowały wzorce z poprzedniej epoki. Tam pokazano mi inne, holistyczne, podejście do pacjenta, inną organizację funkcjonowania szpitala. Jako stażysta byłem zrównany w prawach ze stażystami francuskimi. Pełna decyzyjność i odpowiedzialność za pacjenta, a jednocześnie bezpośredni nadzór profesora pytającego zawsze dlaczego taka decyzja terapeutyczna ,czy lecznicza została podjęta. Profesor zawsze miał czas na wyjaśnianie wątpliwości, zawsze wspierał radą.

Kolejnym etapem zdobywania mojego doświadczenia medycznego był szpital MSWiA. Mój ówczesny szef mówił, że lekarz jest tym mądrzejszy im więcej przeczytał i im więcej widział. Staram się to realizować. Stąd późniejsza praca w Szpitalu Klinicznym przy Unii Lubelskiej, ale też i w szpitalu w Goleniowie, w prywatnej spółce Medicover obejmującej swoim zasięgiem nie tylko Polskę. Współpracowałem także z Przychodnią Medycyny Rodzinnej, która realizuje do dzisiaj diagnostykę usg na rzecz dużej grupy szczecińskich lekarzy rodzinnych. Różnorodność pacjentów i ich chorób w zależności od miejsca pracy dały mi bezcenne doświadczenie. W latach 2016 – 2021 byłem lekarzem i koordynatorem Pracowni Radiologii 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. W organizowaniu pracy pracowni przydaje się wiedza nie tylko zdobyta we Francji, ale też w Polsce. Wykorzystuję także wiedzę menadżerską zdobytą w trakcie studiów MBA (Master of Business Administration), zakończoną w 2008r obroną pracy dyplomowej na temat „Zarządzania szpitalami w warunkach konkurencyjności”. Obecnie pracuję również w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.